Privacy Policy

Privacyverklaring

Koddaert NV (hierna: “Koddaert”) is toegewijd om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring wordt eveneens verwezen naar Koddaert als “wij”, “ons” en “onze”.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden, met wie wij deze gegevens delen, hoe wij deze beschermen en de keuzes die u kan maken over uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van de verschillende diensten, mailing, websites, instrumenten, etc. die zijn voorzien of worden gebruikt door ons of namens ons.

Indien u in het kader van een overeenkomst, of om een andere reden, persoonsgegevens aan Koddaert verschaft, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Koddaert is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Koddaert NV
Ambachtenstraat 1
8680 Koekelare

info@dakplaten.be

+32 (0) 51 45 10 69

BE.0429.255.385

 1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
  • Welke soort gegevens verzamelen wij?

In het kader van uw contacten met Koddaert, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor-en familienaam;
 2. adresgegevens;
 3. geslacht;
 4. telefoonnummer;
 5. e-mailadres;
 6. bankrekeningnummer;
 7. bankcode;
 8. naam onderneming;
 9. facturatieadres;
 10. leveringsadres;
 11. BTW nummer.

 

 • Verwerkingsgronden

Koddaert verwerkt uw persoonsgegevens, zoals opgesomd in artikel 2.1, uitsluitend voor legitieme doeleinden en zal uw persoonsgegevens nooit verwerken op een wijze die hiermee onverenigbaar is.

Het doeleinde kan de uitvoering van een overeenkomst betreffen, het nakomen van een wettelijke verplichting, de verbetering van uw bezoek aan onze website, het efficiënter maken van onze diensten in het algemeen of de verbetering van onze rechtstreekse marketing communicatie.

 • Verwerkingsdoeleinden

De persoonsgegevens vermeld in artikel 2.1 worden door Koddaert verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de opmaak van een offerte;
 • de opmaak en uitvoering van een overeenkomst;
 • klantenbeheer, administratie, facturatie, boekhouding;
 • het contacteren over diensten, direct marketing, klantentevredenheid en andere enquêtes;
 • het beantwoorden van oproepen en vragen per post, per telefoon en per e-mail.

  • Bewaartermijn

Alle persoonsgegevens die Koddaert van u verzamelt in het kader van het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst, worden tot uiterlijk tien jaar na het sluiten van deze overeenkomst, of op het moment waarop u uw persoonsgegevens heeft verschaft, gebruikt om u te informeren over onze (andere) diensten, activiteiten en promoties.

Uw persoonsgegevens die Koddaert van u verzamelt in het kader van de behandeling van een klacht of opmerking worden bewaard zo lang als nodig om op uw verzoek te kunnen antwoorden.

Alle overige persoonsgegevens die Koddaert van u verzamelt, worden tot uiterlijk vijf jaar na het moment waarop u uw persoonsgegevens heeft verschaft, gebruikt om u te informeren over onze (andere) diensten, activiteiten en promoties.

Onmiddellijk na de afloop van bovenvermelde termijnen, zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, behoudens indien de toepasselijke wetgeving ons verplicht om bepaalde persoonsgegevens voor een langere termijn te bewaren. In dergelijk geval bewaren wij uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn en worden deze verwijderd na afloop hiervan.

 1. Beveiligingsmaatregelen en doorgifte persoonsgegevens

Wij hanteren een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen een onrechtmatige of een niet-gemachtigde toegang of gebruik, alsook tegen accidenteel verlies of schade aan de integriteit van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden ontworpen gelet op onze IT-infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy, de hieraan verbonden kosten en zijn in overeenstemming met de gangbare industriële standaarden/normen en de praktijk.

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Koddaert gebruik maken van diensten van derden. Deze derden verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Koddaert op grond van een verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst verplicht de derde ertoe om de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en deze privacyverklaring na te leven.

 1. Vragen, opmerkingen en handhaving

Indien u vragen, bezorgdheden of opmerkingen heeft, kan u ons steeds schriftelijk (per post of per e-mail) verzoeken om de door u meegedeelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren, te verwijderen of uw toestemming tot verwerking in te trekken.

Ambachtenstraat 1, 8680 Koekelare

info@dakplaten.be

Koddaert neemt uw verzoek meteen in behandeling en zal binnen één maand reageren. Indien uw verzoek wordt geweigerd wegens bijvoorbeeld een wettelijke verplichting, geven wij steeds de achterliggende redenen hiertoe.

Indien u klachten heeft over de manier waarop Koddaert uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u ons steeds bereiken om tot een oplossing te komen. Indien geen oplossing wordt gevonden, beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (hierna: “de GBA”) of een bevoegde rechter.

U kan de GBA bereiken op de onderstaande gegevens:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact@apd-gba.be

02 274 48 00

 1. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden gewijzigd. Een belangrijke wijziging wordt via onze website op duidelijke wijze bekend gemaakt. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om enige wijzigingen na te gaan.

De laatste wijziging dateert van 17 januari 2019.